Co się dzieje z kredytem, gdy firma ogłasza upadłość?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi firmę wie, że do jej prawidłowego rozwoju konieczne są duże nakłady gotówki, dlatego coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorcy dla zapewnienia ciągłości finansowej zaciągają kredyty. Wiele firm nie wytrzymuje jednak konkurencji na rynku lub skutków kryzysu spowodowanego, np. pandemią koronawirusa i ogłasza upadłość. Podpowiadamy, co dzieje się z zaległymi kredytami po ogłoszeniu upadłości firmy.

Czy upadłość zwalnia firmę ze zobowiązań finansowych?

Samo ogłoszenie upadłości firmy nie oznacza jeszcze, że jej długi zostają umorzone. Wszelkie procedury związane z ogłoszeniem upadłości reguluje ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z jej treścią, upadłość można ogłosić w stosunku do dłużnika, który nie reguluje swoich zobowiązań lub, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość majątku. Oczywiście o ogłoszeniu upadłości firmy decyduje sąd i to właśnie on podejmuje decyzję, czy ogłoszenie upadłości jest zasadne. W sytuacji, gdy opóźnienia w płatnościach nie przekraczają 3 miesięcy lub suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10 procent wartości bilansowej przedsiębiorstwa – sąd może nie orzec upadłości. To samo tyczy się oddalenia wniosku, jeżeli majątek firmy jest obciążony hipoteką lub innym zabezpieczeniem, w takim stopniu, że część nieobciążona nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania.

Po ogłoszeniu upadłości firmy regulowane w pierwszej kolejności są należności związane z procesem postępowania upadłościowego, a następnie zobowiązania wynikające z tytułu składek ZUS, podatków, kosztów egzekucyjnych i innych zobowiązań finansowych. Zabezpieczone długi spłacane są z masy upadłościowej, co oznacza, że zostają uzyskane ze sprzedaży majątku firmy. Przy czym, przed uiszczeniem długów regulowane są należności, które wynikają ze stosunku pracy oraz upadającego przedsiębiorstwa.

Upadłość firmy a postępowanie upadłościowe

Jak zauważa specjalista z firmy dFinance.pl, która na rynku pośrednictwa działa w zakresie usług kredytowych: z chwilą otrzymania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości firmy, bank może zgłosić wierzytelności do masy upadłościowej w celu odzyskania pieniędzy pożyczonych w postaci kredytów, które nie zostały spłacone.

Zgłoszeniu podlegają wierzytelności, które przewyższają przewidywane koszty związane z dochodzeniem wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Co do spłaty zaległych kredytów bankowych, wszelkie decyzje podejmuje syndyk masy upadłościowej. Jeżeli wierzytelności banku nie zostaną zaspokojone z masy upadłościowej, wówczas bank ma prawo wszcząć postępowanie komornicze lub podjąć decyzje o trwałym odpisaniu wierzytelności z ksiąg banku.

Kredyt konsolidacyjny dla firm w trudnej sytuacji finansowej

Wiele firm nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań finansowych, dlatego coraz więcej banków niechętnie pożycza pieniądze firmom, zwłaszcza teraz w dobie koronawirusa. Dla firm, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, pomocny może być kredyt konsolidacyjny, nazywany również kredytem oddłużeniowym. Taki kredyt polega na połączeniu istniejących już zobowiązań finansowych i umożliwia ich spłatę w jednej racie. Kredyt oddłużeniowy nie tylko ułatwia terminowe wpłacanie rat długów, ale umożliwia też rozłożenie spłaty na dłuższy czas. Takim rozwiązaniem można objąć również pożyczki pozabankowe i leasing. Warto jednak wiedzieć, że uzyskanie dobrego kredytu konsolidacyjnego wymaga dobrej orientacji w ofertach banków, dlatego warto zwrócić się o pomoc do specjalistów, mających wieloletnie doświadczenie w branży finansowej.