Czy zbiorniki na paliwo można przewozić wózkami widłowymi?

przewoz-zbiornika-wozkiem-widlowym

W polskim prawie istnieje wiele przepisów regulujących przewóz paliwa w zbiornikach. Przede wszystkim pojazdy do tego przeznaczone muszą sprostać podstawowym normom. Transport substancji łatwopalnych to nie lada wyzwanie, szczególnie dla kierowcy. Dlatego też wymaga się od niego szczególnych umiejętności i certyfikatów. Najistotniejszą jednak kwestią jest sposób transportu paliwa. W jakich sytuacjach zbiornik można przewieźć wózkiem widłowym?

Przygotowanie zbiornika do transportu

Zanim kierowca wyruszy w trasę pojazdem, który przewozi paliwo, musi przygotować ładunek do transportu. Czynnościami, które należy wykonać, są przede wszystkim napełnienie zbiornika cieczą oraz zabezpieczenie go przed jej wylaniem. Do transportu paliwa najczęściej używa się zbiorników dwupłaszczowych, które często są odłączane od kabiny. Pusty zbiornik można przewieźć z garażu lub magazynu za pomocą wózka widłowego. Następnie osoby zatrudnione w firmie transportowej mogą zainstalować go w odpowiednim miejscu i napełnić substancją wyznaczoną do przewozu.

Zbiorniki są przystosowane do trudnych warunków drogowych i zabezpieczają paliwo przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Przede wszystkim zapobiegają nagrzewaniu się cieczy i przedostawaniem się do niej zanieczyszczeń. Takie sytuacje mogą prowadzić do zatrucia środowiska, zapalenia, a nawet wybuchu paliwa.

Czyszczenie i konserwacja zbiorników na paliwo

Zbiorniki na paliwo oferowane przez firmy, takie jak MiM ze Szczecina, często muszą zostawać poddawane czyszczeniu i konserwacji. Usługi te może wykonują zazwyczaj zewnętrzne firmy, które posiadają odpowiedni sprzęt i szkolenia. Mycie zbiorników może odbywać się w siedzibie firmy klienta lub u usługodawcy. Zbiornik, odpięty wcześniej od kabiny, może być przewieziony w wyznaczone miejsce za pomocą wózka widłowego. Następnie poddaje się go czyszczeniu i konserwacji.

W przypadku, gdy mycie odbywa się u klienta, serwisantowi należy zapewnić:

  • łatwy dostęp do zbiornika,
  • dostęp do wody,
  • dostęp do prądu,
  • dostęp do beczki na zanieczyszczone paliwo i osad.

Czyszczenie zbiorników na paliwo powinno odbywać się w sytuacji, gdy na jego dnie lub na ściankach wytrąci się osad paliwowy. Napełnienie zbiornika cieczą bez mycia może powodować jej zanieczyszczenie szkodliwymi pozostałościami. Ponadto, brak konserwacji prowadzi także do uszkodzeń, powodujących między innymi przeciekanie. Metoda czyszczenia uzależniona jest od rodzaju i jakości transportowanego paliwa. Niektóre substancje wytrącają bowiem więcej osadu niż inne.