Dlaczego palenie tytoniu jest takie szkodliwe?

Na podjęcie stanowczej decyzji o rzuceniu palenia nigdy nie jest za późno. Nawet po kilkudziesięciu latach palenia tytoniu organizm ma zdolność do przynajmniej częściowej, naprawy szkody wyrządzonej przez dym tytoniowy. Tak więc nigdy nie jest za późno, aby uzyskać kontrolę nad swoim życiem i wyzwolić się z nałogu, jakim jest uzależnienie od tytoniu. Dlaczego nałóg ten jest taki szkodliwy? Jakie są preparaty wspierające walkę z rzuceniem palenia?

Negatywne skutki palenia tytoniu

Dym tytoniowy zawiera mniej więcej 4000 substancji chemicznych, w tym około 40 rakotwórczych. Oto wybrane z nich:

 • nikotyna – powoduje obkurczenie ścian naczyń krwionośnych, może prowadzić do zaburzeń rytmu serca, przyczynia się do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, częstotliwości rytmu serca oraz wywiera negatywny wpływ na gen, który hamuje niekontrolowany rozwój komórek – powstawianie nowotworów. Ponadto wykazuje właściwości uzależniające;
 • aceton – składnik farb i lakierów, rozpuszczalnik;
 • amoniak – element nawozów mineralnych;
 • butan – gaz stosowany do wyrobu benzyny;
 • chlorek winylu – stosowany np. do produkcji plastiku, cechuje się właściwościami rakotwórczymi;
 • ciała smołowate – to one przyczyniają się do powstawania nowotworów złośliwych;
 • cyjanowodór – gaz, kwas pruski stosowany przez hitlerowców w komorach gazowych;
 • formaldehyd – związek używany m.in. do konserwacji preparatów biologicznych;
 • kadm – silnie trujący metal posiadający właściwości rakotwórcze;
 • polon – pierwiastek radioaktywny;
 • tlenek węgla – redukuje zawartość tlenu we krwi, jest on bezpośrednią przyczyną śmierci wielu osób podczas pożarów.

Składniki wdychanego dymu tytoniowego dostają się do krwiobiegu i docierają do komórek, tkanek i narządów organizmu, uszkadzając je i prowadząc do zaburzenia procesów życiowych.

Desmoxan – jak działają leki zawierające cytyzynę

Popularne preparaty na rzucenie palenia, takie jak np. Desmoxan, zawierają w swoim składzie cytyzynę, czyli substancję czynną posiadającą podobne działanie do nikotyny. Jest ona związkiem organicznym pochodzenia roślinnego, który od lat, coraz efektywniej, stosowany jest w leczeniu uzależnienia od tytoniu.

Jego działanie oparte jest o oszukanie organizmu, że została dostarczona nikotyna. Jest to możliwe dzięki pobudzeniu w ten sam sposób autonomicznego układu nerwowego. Poprzez blokowanie wiązań nikotyny odpowiednimi receptorami w mózgu, w wyniku upływu czasu, dochodzi do hamowania odczuwania przyjemności z palenia papierosów. Ponadto cytyzyna pobudza wydzielanie adrenaliny i dopaminy, stymuluje ośrodek naczynioruchowy i oddechowym, jak i zwiększa ciśnienie tętnicze krwi. W związku z powyższym desmoxan jest jednym z coraz częściej wybieranych leków wspierających walkę z rzuceniem palenia.