Gaza opatrunkowa – jałowa czy niejałowa? Którą wybrać?

Gaza opatrunkowa może występować jako opatrunek niejałowy lub jałowy. Stosując gazę opatrunkową niejałową, należy pamiętać, aby przed jej nałożeniem zmienione chorobowo miejsce zostało odkażone, np. wodą utlenioną. Natomiast drugi rodzaj opatrunku jest sterylny i można go stosować bezpośrednio na rany, złamania i oparzenia. Czym jest gaza opatrunkowa jałowa, a czym gaza opatrunkowa niejałowa?

Gaza opatrunkowa – ogólna charakterystyka

Gaza opatrunkowa to higroskopijne tworzywo o charakterze opatrunkowym, który najczęściej uzyskiwany jest z rzadko przędzonej, wybielonej bawełny. Występuje ona w dwóch formach, jako:

  • gaza opatrunkowa jałowa;
  • gaza opatrunkowa niejałowa.

Gazy opatrunkowe stosowane są jako skuteczny materiał opatrunkowy, który wykorzystuje się do bandażowania ran, do zabezpieczenia poparzeń i krwawień. Poza używaniem ich do doraźnej pomocy w trakcie udzielania pierwszej pomocy, jak np. na miejscu wypadku, stosuje się je również podczas zabiegów ambulatoryjnych i chirurgicznych. Swoją sławę zawdzięcza tym, iż nie przykleja się do ran po oparzeniowych i krwawiących. Ponadto jest chłonna, odporna na wysoką temperaturę i przepuszcza powietrze.

Gaza opatrunkowa jałowa – czym jest?

Gaza opatrunkowa jałowa jest sterylnym (czyli poddanym procesowi sterylizacji) materiałem opatrunkowym, na którym nie występują drobnoustroje, mogące bytować na innych surowcach w postaci przetrwalnikowej czy wegetatywnej. Taki rodzaj gazy nie posiada grzybów, bakterii, pierwotniaków, pleśni oraz wirusów itp.

Wyróżnia się dwa typy sterylizacji: radiacyjną oraz chemiczną. Sterylizacja radiacyjna oparta jest na zastosowaniu promieniowania jonizującego. Natomiast w sterylizacji chemicznej wykorzystuje się silny gaz – tlenek etylenu.

Należy jednak być świadomym, iż nawet najdokładniejsza sterylizacja nie jest w stanie zlikwidować w pełni ewentualnych komórek chorobotwórczych organizmów. Uważa się, iż jako jałowy traktuje się taki materiał, na którym możliwość występowania wyżej wymienionych komórek graniczy z jednostką 10 -6 .

Gaza opatrunkowa niejałowa – czym jest?

Gaza opatrunkowa niejałowa jest opatrunkiem bez sterylizacji, więc można go stosować na poparzony, zraniony i zmieniony fragment skóry po wcześniejszym zdezynfekowaniu tego miejsca. Gaza niejałowa podobnie jak jałowa cechuje się chłonnością, przepustowością powietrza, jest gładka, pobielana nadtlenkiem wodoru oraz wytrzymała na wysokie temperatury.

Która gaza opatrunkowa jest najlepsza na krwawienia?

Gaza opatrunkowa na krwawienia jest stosowana zarówno w przypadku niegroźnych, delikatnych ran, jak i poważnych zranień. W pierwszym przypadku na ranę wystarczy nałożyć opatrunek (najlepiej jałowy) oraz użyć gazy opatrunkowej w celu przytrzymania go w niezmienionej pozycji. W drugiej sytuacji odpowiednie jest zastosowanie jałowej gazy opatrunkowej i dociśnięcie jej np. opaską uciskową w celu jak najszybszego zatamowania krwawienia.