Integracja systemu CMMS z systemem MES. Jak zrobić to sprawnie i szybko?

integracja-systemu-cmms-z-systemem-mes-jak-zrobic-to-sprawnie-i-szybko

Kluczem do osiągania przewagi konkurencyjnej na szczególnie wymagających rynkach może być daleko posunięta optymalizacja wszystkich realizowanych przez firmę procesów biznesowych. Jednym z niezawodnych sposobów przyspieszania swoich działań przy jednoczesnej redukcji kosztów jest wprowadzanie zintegrowanych systemów informatycznych obsługujących poszczególne zadania i sprawnie wymieniających ze sobą dane.

Czym są systemy MES?

Nowoczesne maszyny i całe linie technologiczne to zwykle urządzenia skomputeryzowane, które mogą dostarczać w czasie rzeczywistym dużych ilości informacji na temat swego stanu oraz parametrów, z jakimi działają. Zbieranie i przetwarzanie takich kategorii danych umożliwia nadzorowanie produkcji, a także dostosowywanie jej harmonogramów do bieżących potrzeb. Zadania tego typu wykonują systemy typu MES (Manufacturing Execution System), które są w stanie powiadamiać o efektywności wykorzystania sprzętu oraz potrzebach związanych z koniecznymi naprawami, wymianą poszczególnych podzespołów lub materiałów eksploatacyjnych. Rozwiązania tego rodzaju mogą też współpracować z oprogramowaniem CMMS, usprawniając ich działanie.

Co oferują systemy CMMS?

Systemy CMMS (Computerised Maintenance Management System) to programy, które ułatwiają funkcjonowanie służb utrzymania ruchu. Na podstawie danych uzyskiwanych dzięki systemom MES dają możliwość planowania czynności serwisowych, remontów oraz nadzorowania stanu technicznego sprzętu. CMMS zapewnia też możliwość skoordynowania harmonogramu i zakresu działań służb utrzymania ruchu z potrzebami wynikającymi z planów produkcyjnych oraz możliwymi terminami dostaw potrzebnych komponentów.

W jaki sposób można połączyć działanie systemu MES i CMMS?

Rozwiązaniem, które pozwoli na efektywne połączenie możliwości oferowanych przez systemy MES i CMMS jest automatyczne przechodzenie informacji generowanych na podstawie danych otrzymywanych z poszczególnych urządzeń i linii produkcyjnych do oprogramowania pozwalającego na planowanie i realizację zakupów. Oznacza to skrócenie czasu potrzebnego na zaplanowanie i finalizację dostawy, zmniejsza ilość związanych z tym procedur, a także gwarantuje pełną kontrolę nad czasem wykonania niezbędnych napraw przy uwzględnieniu nie tylko stanu technicznego maszyn, ale także harmonogramu produkcji. Najlepszym sposobem na przygotowanie i wdrożenie niezbędnego systemu jest korzystanie z platformy obsługującej zarówno oprogramowanie produkcyjne, jak i związane z planowaniem zakupów oferowanej przez firmę Novacura, sprawdzającej się nie tylko w obsłudze przedsiębiorstw produkcyjnych, ale również zajmujących się logistyką.