Jak wygląda proces przygotowania pogrzebu krok po kroku?

Śmierć bliskiej osoby to zawsze trudne przeżycie. Czasami przychodzi niespodziewanie, a czasem istnieją powody, przez które można się jej spodziewać. W obu sytuacjach to zazwyczaj najbliższe otoczenie osoby zmarłej, podejmuje się organizacji pochówku. Proces obejmuje wszelkie formalności związane z dokumentami i finansami, a także miejsce i rodzaj pogrzebu. Z pomocą przychodzą np. zakłady pogrzebowe, które przejmują na siebie część organizacji.

Przygotowanie pogrzebu zaczyna się w momencie otrzymania informacji o śmierci danej osoby. W zależności od miejsca zgonu, niezbędne będzie uzyskanie odpowiednich dokumentów. Kiedy śmierć nastąpiła w miejscu poza szpitalem lub domem opieki, np. w domu, należy wezwać lekarza, który wystawi kartę zgonu. Następnie należy skontaktować się z wybranym zakładem pogrzebowym, który odbierze zwłoki zmarłego i przewiezie je do chłodni. Jeżeli zgon nastąpi w szpitalu to placówka zajmuje się wystawieniem niezbędnych dokumentów. Zakład pogrzebowy stamtąd odbiera ciało i przekazuje osobom zlecającym pochówek wszystkie informacje dotyczące dalszego postępowania.

Niezależnie od miejsca śmierci, razem z kartą zgonu i dowodem osobistym zmarłego, trzeba udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, który wystawi Akt Zgonu. Najlepiej wziąć dwa egzemplarze, ponieważ jeden będzie potrzebny dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty trzeba okazać w zakładzie pogrzebowym?

Zakłady pogrzebowe przejmują na siebie organizację oraz obsługę pogrzebu. Odpowiadają również za załatwienie pozostałych formalności, dlatego należy im dostarczyć dokumenty zmarłego:

  • dowód osobisty,
  • kartę zgonu,
  • akt zgonu,
  • kartę ZUS/KRUS lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

Dodatkowo należy przedstawić dowód tożsamości osoby, która zleca organizację pogrzebu.

Poza przekazaniem dokumentacji, w zakładzie pogrzebowym następuje ustalenie wszelkich szczegółów dotyczących ceremonii pogrzebowej, m.in. miejsca pochówku oraz formy złożenia ciała w grobie. Warto wcześniej ustalić czy ma być to kremacja czy klasyczny pochówek.

Po podpisaniu odpowiednich dokumentów, reszta formalności oraz spraw związanych z pogrzebem zostaje po stronie zakładu pogrzebowego.

Osoba, która zajmuje się organizacją pogrzebu, może wtedy pomyśleć o stypie. Nie jest to wymagana część pogrzebu. Organizuje się ją w zależności od możliwości finansowych oraz życzenia zmarłego lub bliskich – dodaje pracownik Zakładu pogrzebowego Zasępa Tysiąclecie z Częstochowy.

Jak wygląda organizacja pochówku na cmentarzu parafialnym?

Kiedy zmarły ma zostać pochowany na cmentarzu parafialnym, organizator musi udać się do kancelarii parafialnej. Tam należy ustalić termin pogrzebu oraz szczegóły dotyczące ceremonii. W sytuacji kiedy wybrana zostaje inna niż rodzinna parafia osoby zmarłej, należy od rodzinnej uzyskać zgodę w postaci zaświadczenia uprawniającego do pochówku danej osoby w innej parafii. Kiedy ustalone są już kwestie z parafią, można udać się do zakładu pogrzebowego, celem dalszej organizacji.