Jakie badania mogą być przeprowadzane w laboratorium analiz fizykochemicznych?

jakie-badania-moga-byc-przeprowadzane-w-laboratorium-analiz-fizykochemicznych

Wśród wielu różnorodnych laboratoriów zajmujących się badaniem oraz kontrolowaniem właściwości zarówno ciał stałych, jak i cieczy oraz gazów wyróżnić można między innymi specjalistyczne laboratoria analiz fizykochemicznych, na których skupiamy się w tym artykule. Dowiesz się więc z niego: czym są analizy fizykochemiczne, jakie badania można przeprowadzić w laboratoriach zajmujących się nimi oraz w jaki sposób są one wykonywane.

Czym są analizy fizykochemiczne?

Analizy fizykochemiczne to rodzaj badań, które są przeprowadzane, aby móc skontrolować oraz potwierdzić określone właściwości fizykochemiczne próbek, a także ich trwałość i wpływ na funkcjonowanie systemów, w których są stosowane. Badania fizykochemiczne wykonywane są z zastosowaniem metod zgodnych z określonymi procedurami badawczymi.

Jakie badania można wykonać w laboratorium analiz fizykochemicznych?

W laboratoriach analiz fizykochemicznych przeprowadzane są najczęściej badania wody zarówno uzdatnionej, jak i surowej oraz przemysłowej. Zaliczyć można do nich więc między innymi analizy podstawowych parametrów wody, określających takie parametry jak na przykład:

 • przewodność elektryczna,
 • oznaczenia pH,
 • twardość ogólna oraz szczątkowa,
 • zawartość chlorków, żelaza, krzemionki, manganu, magnezu oraz wapnia, a także miedzi, cynku i siarczanów,
 • zasadowość.

Dodatkowo w tego typu laboratoriach z powodzeniem można przeprowadzić także analizy wody przemysłowej i surowej oraz osadu kamienia kotłowego pod kątem składu pierwiastkowego i zawartości węgla organicznego TOC. Ponadto możliwe jest do wykonania badanie zawartości żelaza w żywicy jonowymiennej określające sprawność złoża jonowymiennego stosowanego w procesach uzdatniania wody.

Z wykorzystaniem jakich mierników i urządzeń oraz metod są przeprowadzane badania fizykochemiczne?

Przeprowadzane analizy fizykochemiczne przez specjalistyczne placówki takie jak laboratorium analiz fizykochemicznych ESC GLOBAL wykonywane są z wykorzystaniem różnorodnych mierników oraz urządzeń. Wymienić spośród nich można między innymi:

 • analizatory składu chemicznego w postaci spektrometrów ICP-OES,
 • analizatory węgla organicznego TOC,
 • fotometry,
 • ph-metry,
 • konduktometry,
 • chromatografy gazowe.

Jeśli chodzi natomiast o metody badawcze stosowane w tego typu laboratoriach, są nimi metody spektrofotometryczne i spektroskopii emisyjnej z plazmą wzbudzoną, miareczkowania, konduktometryczne oraz potencjometryczne. Dobierane są one natomiast odpowiednio do rodzaju przeprowadzanych analiz oraz parametrów, których wyniki chcemy otrzymać.