Jakie są rodzaje prawa międzynarodowego?

Prawa międzynarodowe są określane jako wytyczne, które są wzajemnie akceptowane przez kraje w zakresie regulowania stosunków między nimi. Prawa te zostały stworzone dla dobra krajów, ponieważ pomagają rozwiązywać problemy pokojowe. Promują także sprawiedliwość między krajami i pomagają krajom uniknąć stanu wojny. Dlatego właśnie prawa międzynarodowe mają duże znaczenie. Ogólnie istnieją trzy rodzaje praw międzynarodowych. Omówmy te prawa jeden po drugim.

Prawo międzynarodowe

publiczne : Międzynarodowe prawo publiczne zostało opracowane w celu zbadania relacji między krajami i stanami oraz reguluje wiążące zasady społeczności międzynarodowej, aby uniknąć wszelkich sporów. Międzynarodowe prawa publiczne na ogół obejmują traktaty i umowy podpisywane przez kraje za ich obopólną zgodą. Te międzynarodowe prawa publiczne obejmują prawa federalne, prawa karne, prawa człowieka, prawa morskie, przepisy dotyczące uchodźców, prawo wojenne oraz prawa stworzone za pomocą traktatów międzynarodowych przez narody. Kiedy pojawia się konflikt, te prawa publiczne pomagają rozwiązać te konflikty.

Prywatne prawo międzynarodowe

Prywatne prawo międzynarodowe to zasady stosowane do rozwiązywania sporów między osobami prywatnymi, które przekraczają granice międzynarodowe. W przypadku sporu między osobami prywatnymi z dwóch krajów, które mają różne systemy prawne, z pomocą przychodzi prywatne prawo międzynarodowe. Pomaga w ustaleniu sądu, a także decyduje, które prawo kraju zostanie zastosowane do rozstrzygnięcia sprawy. Nazywa się to prywatnym prawem międzynarodowym, ale w rzeczywistości jest zbiorem prawa krajowego. Te przepisy zostały zaprojektowane w celu zminimalizowania międzynarodowych sporów prawnych i okazują się bardzo skuteczne.

Prawa ponadnarodowe

jest to inny rodzaj prawa międzynarodowego. Te prawa zasadniczo opierają się na ograniczeniach praw suwerennych narodów. Nazywa się to prawem ponadnarodowym, ponieważ narody mają prawo do podejmowania niektórych decyzji sądowych. Prawa te są przedkładane w drodze traktatu do powołania wspólnego trybunału. Dwa uznane na całym świecie trybunały ponadnarodowe to Rada Bezpieczeństwa ONZ i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

Więc to są trzy prawa międzynarodowe. Prawa międzynarodowe mają na celu stworzenie harmonii prawnej między narodami i bardzo pomagają w unikaniu międzynarodowych sporów i konfliktów