Kiedy można rozwiązać umowę z winy pracodawcy?

Kiedy można rozwiązać umowę z winy pracodawcy?

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają szereg praw i obowiązków. Każda ze stron może również wypowiedzieć umowę o pracę. W wybranych sytuacjach winę za zakończenie współpracy ponosi pracodawca. Mowa na przykład o nieterminowym płaceniu wynagrodzeń.

Zakończenie umowy o pracę z winy pracodawcy a przepisy prawa

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym jest omówione w Kodeksie pracy i dotyczy dwóch sytuacji, które umożliwiają zakończenie współpracy właśnie w taki sposób. Dotyczy to ciężkiego naruszania obowiązków przez pracodawcę albo uzyskania przez pracownika orzeczenia lekarskiego, które jednoznacznie stwierdza, że wykonywana paca ma niekorzystny wpływ na zdrowie pracownika, a pracodawca, zdając sobie z tego sprawę, nie zaoferował mu innego stanowiska, innych warunków pracy.

Dostarczone wypowiedzenie musi zostać szczegółowo opisane. Nie może zabraknąć informacji o przyczynie rozwiązania umowy o pracę. Dokument musi zawierać wiele informacji, dlatego w trakcie przygotowywania pisma należy skorzystać z pomocy, jaką oferuje kancelaria prawna Łódź to przykład miasta w Polsce, gdzie pracodawcy zapewniają zatrudnionym osobom bardzo korzystne warunki pracy i za wszelką cenę unikają łamania przepisów. Mają świadomość, że wiąże się to dla nich z nieprzyjemnościami i problemami.

Odszkodowanie dla pracowników przy łamaniu przepisów

Jeśli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków, pracownik może nie tylko rozwiązać umowę o pracę, ale jednocześnie starać się o uzyskanie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Z kolei osoba, która pracuje na podstawie umowy o pracę na czas określony, może otrzymać wynagrodzenie za okres, do którego może trwać umowa, ale nie może on przekraczać okresu wypowiedzenia.

Orzeczenie lekarskie również jest podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracodawcy. Warunkiem jest potwierdzenie, że wykonywane obowiązki miały szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika, a pracodawca świadomie nie przeniósł go na inne stanowisko. Inna posada musi być zgodna z kwalifikacjami zawodowymi zatrudnionej osoby i nie może narażać go na utratę zdrowia. Jeśli pracodawca nie wykona wszystkich czynności zalecanych przez lekarza albo celowo opóźni proces przenosin, musi się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Wypowiedzenie prawdopodobnie