Open space – wady i zalety

W ramach dzisiejszego artykułu pragniemy przyjrzeć się nieco bliżej możliwościom jakie daje praca w przestrzeni biurowej noszącej nazwę open space, a więc charakteryzującej się znaczną otwartością, jak też pochylić się nad wadami tego typu rozwiązania, które sprawiają, iż model tradycyjny może w niektórych przypadkach sprawdzić się znacznie lepiej. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Zacznijmy od podstaw. Czym bowiem jest wedle definicji biuro, które określić można przestrzenią typu open space? W telegraficznym skrócie powiedzieć można, iż w jego przypadku nie może być mowy o zidentyfikowaniu poszczególnych, jasno wydzielonych pomieszczeń, natomiast stanowiska pracy znajdują się na relatywnie dużych, otwartych przestrzeniach. Zdaniem ekspertów z krakowskiej firmy MIX BIURA mogących pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w branży wynajmu biur, rozwiązanie takie szczególnie sprzyja współpracy pomiędzy pracownikami lub też całymi zespołami, które mogą bez jakichkolwiek przeszkód oraz w dowolnym momencie wymieniać się pomysłami, konsultować specyfikę projektów nad którymi w danej chwili pracują, jak również wprowadzać w ich ramach daleko idące zmiany. Open space jest także idealnym rozwiązaniem jeżeli chodzi o bezproblemowy i niemalże natychmiastowy przepływ wszelkiej maści dokumentacji i danych niezbędnych pracownikom do realizacji powierzonych im zadań. Za korzyść rozwiązania będącego bohaterem dzisiejszego wpisu uznać należy również maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca, jak również możliwość sprawienia, by każdy z pracowników biorących udział w projekcie czuł się jednakowo ważny – różna wielkość oraz kompleksowość wyposażenia poszczególnych pomieszczeń może bowiem niejednokrotnie przekładać się na niezbyt korzystny dla stosunków zawodowych podział na lepszych i gorszych, czego można w prosty sposób uniknąć decydując się właśnie na przestrzeń otwartą.

Jak do tej pory z naszego artykułu mogłoby wynikać, iż rozwiązanie to jest optymalne, jak również – że nie posiada jakichkolwiek, choćby najmniejszych wad. Nie jest to jednakże prawdą. Należy bowiem zauważyć, iż open space nie gwarantuje niemalże żadnej prywatności, co dla niektórych pracowników okazać się może barierą nie do przeszkodzenia. Okazuje się także, że przestrzeń zamknięta, pomimo, że prowadzi do podziałów pomiędzy poszczególnymi osobami zatrudnionymi i może utrudniać wymianę informacji pomiędzy nimi, to jednak pozwala na pracę w ciszy oraz skupieniu, co z kolei przekładać się może zarówno na większy komfort pracy, jak też – na podwyższoną produktywność. Open space charakteryzuje się natomiast dość znacznym poziomem hałasu, który to nie każdemu musi odpowiadać. Nie można także zapomnieć o większej podatności pracowników na stres, jak również wyższej ekspozycji na wszelkiej maści choroby i zakażenia, co nie pozostaje bez znaczenia szczególnie w obecnym, dość trudnym okresie. Przestrzeń otwarta jest więc ciekawym rozwiązaniem, jednakże przed jej wdrożeniem warto dokładnie przeanalizować wszelkie jej wady i zalety i określić na tej podstawie, czy będzie ona odpowiednim rozwiązaniem właśnie w naszym biurze.