Pompa ciepła monoblok czy split ? Poznaj różnice

Pompa ciepła jest wszechstronnym urządzeniem, służy do ogrzewania zarówno wody i nieruchomości. Do wyboru mamy dwa rodzaje pomp – monoblok i split. Tylko, która sprawdzi się w Twoim domu?

Pompa ciepła monoblok

Monoblok, to pojedyncza pompa ciepła umieszczona poza domem. Ogrzewa wodę na zewnątrz mieszkania i odsyła ciepłą wodę do ogrzewania domu. Pompa ciepła monoblok jest nieco tańsza w zakupie i instalacji. Wadą jest jednak to, że wodę ogrzewasz poza domem, zatem w zimie powietrzna pompa ciepła będzie musiała pracować ciężej, a zatem będzie droższa w eksploatacji, ponieważ woda może ostygnąć, zanim dostanie się do domu.

Pompa ciepła split

Pompa ciepła typu split działa inaczej niż wspomniana powyżej monoblok. Typ powietrznej pompy ciepła split jest wyposażony w skraplacz. Wspomniany skraplacz zbiera ciepło z powietrza i przesyła podgrzany gaz do Twojego domu, czyli do tzw. jednostki wewnętrznej. Tutaj z kolei gorący gaz podgrzewa wodę. W jednostce wewnętrznej znajduje się również zasobnik ciepłej wody bieżącej. Ponieważ cała podgrzana woda znajduje się w budynku, systemy te są uważane za tańsze w eksploatacji. Zatem, która wybrać – pompa ciepła monoblok czy split?

Monoblok vs split

Konfiguracja monoblok utrzymuje wszystkie elementy pompy ciepła w jednej obudowie zewnętrznej. Dwie rury prowadzą wodę lub mieszankę wody i płynu niezamarzającego między jednostką zewnętrzną a wewnętrznymi częściami całego systemu.

Z kolei konfiguracja systemu dzielonego, czyli split wykorzystuje przewody czynnika chłodniczego do połączenia między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną. Jednostka zewnętrzna zawiera sprężarkę, wymiennik ciepła powietrze-czynnik chłodniczy oraz wentylator powietrza zewnętrznego. Jednostka wewnętrzna zawiera wymiennik ciepła czynnik chłodzący-woda, cyrkulator, zbiornik wyrównawczy, sterowniki, a w niektórych systemach elektryczny element oporowy do ogrzewania dodatkowego.

Pompa ciepła monoblok czy split

Obie konfiguracje mają swoje plusy i minusy. Na przykład: pompa ciepła monoblok jest dostarczana z w pełni naładowanym układem chłodniczym. Dzięki temu nie ma potrzeby podłączania przewodów czynnika chłodniczego i dodawania czynnika chłodniczego na miejscu. Jednak w zimnym klimacie obecność wody w zewnętrznych rurociągach i skraplaczu stwarza możliwość zamarznięcia. Chociaż można ją skonfigurować tak, aby automatycznie obsługiwała swoją cyrkulację i pomocniczy elektryczny element grzejny w przypadku zbliżającego się mrozu, utrzymująca się awaria zasilania podczas mrozów może nadal prowadzić do silnego mrozu.

Wydajność pompy ciepła

Kompromis polega na zastosowaniu rozwiązania zapobiegającego zamarzaniu pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrznym lutowanym płytowym wymiennikiem ciepła. Zwiększa to koszty i zmniejsza wydajność cieplną, ale zapewnia pozytywną ochronę przed zamarzaniem.

Podsumowanie

Jeśli dalej nie jesteś pewien która pompa ciepła monoblok czy split będzie odpowiedna dla Twojej nieruchomości, skontaktuj się ze specjalistami z firmy Promika Solar.

www.promika-solar.pl