Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – bo najważniejsze jest zdrowie

Zdrowie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia człowieka. Trudno być w pełni szczęśliwym, kiedy coś nas boli, nie możemy się poruszać czy wybieramy się na skomplikowaną operację zagrażającą naszemu życiu. Pomimo iż państwo zapewnia nam opiekę zdrowotną, często jest ona niewystarczająca. Czym jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne i dlaczego warto je kupić?

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne – co oferuje nam ZUS?

Zgodnie z polskim prawem, ubezpieczeniu zdrowotnemu z ZUS-u podlegają pracownicy, przedsiębiorcy, emeryci, renciści, bezrobotni oraz członkowie rodziny ubezpieczonego, którzy zostali przez niego zgłoszeni do ubezpieczenia. Płatnikami składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne może być pracodawca, szkoła lub urząd pracy, w zależności od statusu ubezpieczonego. Płatnik składek zobowiązany jest do złożenia w odpowiednim terminie zgłoszenia w ZUS-ie swojego pracownika, ucznia czy członka rodziny do ubezpieczenia.

Co zyskujemy, mając ubezpieczenie zdrowotne w ZUS? Przede wszystkim możemy korzystać z usług publicznych placówek medycznych, takich jak przychodnie, szpitale czy uzdrowiska. Czasami można spotkać się z utożsamianiem publicznego ubezpieczenia zdrowotnego z publicznych ubezpieczeniem chorobowym, co jest oczywiście błędem. Ubezpieczenie chorobowe zapewnia nam wypłatę określonego świadczenia w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, natomiast ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje nam jedynie dostęp do leczenia. Co więcej, odprowadzanie składki zdrowotnej jest obowiązkowe, natomiast chorobowej nie. Państwowe ubezpieczenie zdrowotne jest ważnym elementem polityki socjalnej kraju, która ma na celu zapewnienie Polakom stałego dostępu do służby zdrowia. Niemniej system ubezpieczeń publicznych w naszym kraju pozostawia wiele do życzenia, dlatego wiele osób decyduje się na znalezienie korzystniejszego rozwiązania.

Wady publicznego ubezpieczenia zdrowotnego

Jako płatnicy składek zdrowotnych jesteśmy objęci ochroną ubezpieczeniową, której przedmiotem jest nasz stan zdrowia. Nikt z nas nie powinien martwić się o szybki dostęp do lekarzy specjalistów czy szpitali. Niestety rzeczywistość znacznie odbiega od teoretycznych założeń funkcjonowania systemu, o czym świadczą m.in.:

  • długi czas oczekiwania na wizytę u lekarza czy pobyt w szpitalu,
  • niska jakość publicznych usług medycznych,
  • ograniczony pakiet usług medycznych,
  • braki w personelu medycznym,
  • niski standard placówek zdrowotnych,
  • rosnący popyt na prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Brak zaufania względem publicznej służby zdrowia znacząco wzrósł w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, które istotnie ograniczyło sprawność działania większości placówek Narodowego Funduszu Zdrowia. Wobec takiej sytuacji coraz więcej osób rezygnuje z publicznych ośrodków zdrowia na rzecz prywatnych gabinetów.

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne – co nam daje?

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszy się prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Ten rodzaj ubezpieczenia, podobnie jak publiczne ubezpieczenie zdrowotne, zapewnia ochronę obejmującą stan zdrowia ubezpieczonego. Mając prywatne ubezpieczenie zdrowotne, mamy możliwość podjęcia szybkiego leczenia, czego nie gwarantuje nam obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia. W niektórych przypadkach czas jest decydujący, a zbyt długie oczekiwanie wiąże się z tragicznymi skutkami.

Posiadając prywatne ubezpieczenie zdrowotne, oprócz pomocy medycznej możemy liczyć również na wypłatę określonego świadczenia w razie choroby, które poprawi naszą sytuację finansową oraz naszej rodziny. Wielu ubezpieczycieli pozwala swoim klientom na rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej poprzez zakup dodatkowych umów w korzystnych cenach. Warto wspomnieć, że prywatni ubezpieczyciele często współpracują z renomowanymi ośrodkami medycznymi i specjalistami z całego świata, co gwarantuje wysoką jakość leczenia. Chcąc zabezpieczyć swoje zdrowie, które stanowi jedną z najważniejszych wartości w życiu, należy odpowiednio wcześnie poszukać właściwej dla nas oferty prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.