Różnice między rozwodem a separacją

Niezgodność charakterów, niewierność, kłopoty, czy nieporozumienia w wielu sferach życia między małżonkami często prowadzą do rozwodu lub separacji. Podjęcie takiej decyzji nie jest łatwe i wiąże się z dużym stresem dla obu stron. Jednak jest to konieczne, gdy małżeństwo się nie układa i trudno liczyć na poprawę. W tym artykule poznasz różnicę między rozwodem a separacją, dzięki czemu wybierzesz rozwiązanie bardziej pasujące do Twojej sytuacji.

Na czym polega największa różnica między rozwodem a separacją?

Przesłanki orzeczenia przez sąd rozwodu i separacji różnią się od siebie, dlatego warto poznać podstawowe różnice. Aby sąd orzekł rozwód między małżonkami, musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to zupełny brak więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. W przypadku separacji musi nastąpić jedynie zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Nie trzeba tutaj udowadniać, że rozkład ten jest trwały. Separacja może zostać uzyskana w trybie nieprocesowym, gdy małżonkowie nie posiadają dzieci i oboje są zgodni co do chęci orzeczenia separacji, lub w trybie procesowym. Natomiast postępowanie o rozwód może toczyć się wyłącznie w trybie procesu.

Istotną różnicą między separacją a rozwodem są także kwestie formalne, np. zmiana nazwiska. Powrót do poprzedniego nazwiska jest możliwy tylko w przypadku rozwodu – wystarczy złożyć oświadczenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 6 miesięcy od rozwodu. Przy separacji niestety nie ma możliwości zmiany nazwiska – dowiadujemy się w rozmowie z przedstawicielem Kancelarii Radców Prawnych Mamczarek i Migdalska.

Separacja zakłada również, że więzy między małżonkami nie zostają zerwane na trwałe, dlatego małżonkowie w dalszym ciągu obowiązani są udzielać sobie wzajemnej pomocy materialnej, wsparcia psychicznego oraz pomocy w trakcie choroby. Warto dodać, że rozwód ma skutki nieodwracalne i małżeństwo przestaje istnieć. Natomiast separację można znieść na zgodny wniosek stron.

Orzekanie o winie i kwestie majątkowe

Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi na to zgodę. Separację może natomiast uzyskać małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, nawet jeżeli sprzeciwi się temu drugi małżonek. Jeżeli oboje małżonkowie zgodnie domagają się separacji, wina nie jest orzekana. W przypadku, gdy o separację występuje tylko jeden małżonek, sąd zobowiązany jest orzec winę. W orzeczeniu o separacji podobnie jak przy rozwodzie sąd rozstrzyga m.in. o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, o kontaktach z dzieckiem, wysokości kosztów utrzymania i wychowania dziecka, o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, a także na wniosek obojga małżonków lub jednego z nich rozstrzyga o żądaniach dodatkowych (art., 58 § 2 i 3 KRO).

Zarówno separacja, jak i rozwód w Warszawie mają wpływ na sytuację majątkową małżonków. W obu przypadkach dochodzi do ustania wspólnoty majątkowej. Dotyczy to zgromadzonych oszczędności oraz domu. Co ciekawe, w jednym procesie małżonkowie mogą domagać się zarówno rozwodu, jak i separacji. Przy czym, trzeba podkreślić, że w przypadku, gdy jeden z małżonków domaga się orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód.

Skutki prawne rozwodu i separacji

Zasadniczo orzeczenie sądu o separacji ma prawie takie same skutki jak orzeczenie rozwodu. Prawne następstwa rozwodu to m.in. prawo do zawarcia nowego małżeństwa, powstanie rozdzielności majątkowej i podział majątku wspólnego, brak dziedziczenia po sobie, obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami oraz wobec dzieci, rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej, orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska oraz brak możliwości przywrócenia małżeństwa.

Natomiast orzeczenie o separacji obejmuje takie następstwa prawne jak: powstanie rozdzielności majątkowej, wyłączenie od dziedziczenia, obowiązek wzajemnej pomocy, alimenty na rzecz dzieci, rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej i sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, podział majątku, alimenty na rzecz małżonka, brak możliwości ponownego zawarcia związku małżeńskiego i powrotu do poprzedniego nazwiska oraz możliwość przywrócenia związku małżeńskiego.