Badania słuchu u dzieci – kiedy wykonać? Jak przebiegają

badanie-sluchu-u-dziecka

Martwisz się, że Twoje dziecko ma problemy ze słyszeniem, a może jego przesiewowy test słuchu wyszedł negatywnie? Powodów, dla których warto lub wręcz trzeba wykonać badania słuchu u dziecka może być wiele, a ich przeprowadzenie ma na celu zdiagnozowanie ewentualnego ubytku słuchu u dziecka wraz z określeniem jego rodzaju i stopnia oraz sposobu leczenia. Kiedy więc warto wykonać badania słuchu u dzieci i jak one przebiegają? Odpowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Badanie słuchu u dzieci – rodzaje

Kompleksowa ocena słuchu dziecka jest dokonywana przez audiologa dziecięcego. Stopień niedosłuchu u dziecka jest diagnozowany na podstawie wykonanych badań słuchu, których jest kilka typów.

Najszybszymi, bezbolesnymi i bardzo wiarygodnymi badaniami są testy przesiewowe, na podstawie których można stwierdzić występowanie zaburzeń słuchu u dziecka. Tego typu badania są wykonywane u noworodków lub w szkole. Jeśli wynik testu jest negatywny dziecko jest kierowane na bardziej szczegółowe badania.

U noworodków i małych dzieci przeprowadza się także obiektywne badanie słuchu, które nie wymaga aktywnego udziału dziecka podczas jego wykonywania czy też reagowania dziecka na usłyszane dźwięki. Dlatego też ten rodzaj badania słuchu przeprowadza się także u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi lub wykazujących niechęć do współpracy. Ponadto są wykonywane zwykle wtedy, gdy inne badania dały niespójne lub negatywne wyniki, bądź gdy zachodzi konieczność potwierdzenia rezultatów testów behawioralnych. Te z kolei pozwalają sprawdzić jak dziecko słyszy i reaguje na dźwięki o różnej wysokości (prezentowane z głośników lub słuchawek) oraz zapisać reakcje dziecka na najcichsze z zaprezentowanych dźwięków w postaci audiogramu.

Warto dodać, że do obiektywnych badań słuchu zalicza się:

  • odpowiedzi słuchowe z pnia mózgu (ABR) – badanie rejestrujące reakcje na bodźce podawane do ucha osoby badanej za pomocą słuchawek służące do oceny czułości słuchu osoby badanej;
  • otoemisja akustyczna (OAE) – badanie pozwalające wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu komórek rzęsatych wewnątrz narządu słuchu (w ślimaku), dzięki przesyłaniu do ucha bodźców słuchowych za pomocą niewielkiej sondy i rejestrowaniu reakcji ślimaka

na te dźwięki;

  • tympanometria (audiometria impedancyjna) – badanie pozwalające wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu błony bębenkowej i ucha środkowego, poprzez dostarczenie do ucha podmuchu powietrza i rejestrowania za pomocą tympanometru wychyleń błony bębenkowej wywołanych zmianą ciśnienia; Audiometria impedancyjna pozwala zdiagnozować perforację błony bębenkowej bądź stwierdzić występowanie płynu w uchu środkowym.

Badanie słuchu – kiedy wykonywać?

Niedosłuch u dzieci może mieć charakter przejściowy – dający się wyleczyć farmakologicznie, lub trwały i wówczas konieczne jest stosowanie różnego typu pomocy słuchowych. Oczywiście im wcześniej wada zostanie wykryta, tym lepiej.

Z pewnością badanie słuchu warto wykonać gdy:

  • dziecko samo sygnalizuje problemy ze słuchem;
  • mamy wątpliwości czy dziecko prawidłowo słyszy;
  • przesiewowy test słuchu dał negatywny wynik;
  • u dziecka ma być wykonany zabieg chirurgiczny w obrębie ucha;
  • ma być zastosowana u dziecka terapia lekami mającymi wpływ na słuch. 

U dzieci ze zdiagnozowanym ubytkiem słuchu badania wykonuje się zwykle raz na rok. Konieczność wykonania więcej badań w ciągu roku może się pojawić się u małych dzieci, lub ze względu na niekompletność wcześniej wykonanych badań lub ich niejednoznacznych wyników. W razie podejrzeń niedosłuchu u dziecka, laryngolog zbada dziecko i w razie konieczności skieruje je na szczegółowe badania.