Co stanie się z pieniędzmi zgromadzonymi w OFE?

Likwidacja otwartego funduszu emerytalnego jest już pewna za sprawą Rady Ministrów, która w dniu 26 listopada przyjęła projekt ustawy dotyczący zmian poszczególnych ustaw ze względu na przekazanie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Osoby, które zgromadziły środki w Otwartych Funduszach Emerytalnych będą musiały podjąć decyzję, gdzie chcą je przekazać. Są dwie możliwości: nasze środki mogą trafić na subkonto w ZUS lub na Indywidualne Konto Emerytalne. Wiele osób zadaje sobie pytanie- co z pieniędzmi zgromadzonymi w ofe może się stać? Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące przekazania środków.

Likwidacja OFE – dlaczego teraz?

Poprzez likwidację OFE rząd chce zmodyfikować system emerytalny, w taki sposób, aby zwiększyć świadomość w kwestii oszczędzania wśród wielu Polaków. Według założeń reforma OFE powinna być oparta na funduszach, które pochodzą z:

  • zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
  • pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
  • indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE),
  • indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Taki system spowoduje, że Polacy nabiorą większej świadomości w kwestii oszczędzania w późniejszych latach, czyli głównie po zakończeniu aktywności zawodowej. Likwidacja OFE sprawi, że system emerytalny stanie się bardziej stabilny i bezpieczny, czego efektem będzie wzrost świadczeń emerytalnych. Osoby, które chcą już teraz zadbać o swoją emeryturę mogą skorzystać z oferty popularnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Jak wygląda przekazanie środków z OFE

Środki, które zostały zgromadzone od dnia 1 stycznia 2010 roku na koncie OFE mogą być przeniesione do ZUS lub IKE. Warto zaznaczyć, że przekazanie pieniędzy na IKE będzie związane z pokryciem 15% opłaty przekształceniowej. Opłata nie będzie pobierana podczas umieszczenia środków na subkoncie w ZUS, ponieważ podczas wypłaty emerytury, świadczenie będzie obniżone o podatek dochodowy w wysokości 17% lub 32%. Oszczędności, które będą podejmowane z indywidualnego konta nie będą obciążone żadną kwotą. Co więcej Ustawa zapewnia, że środki, które zostaną przekazane na IKE będą prywatną własnością osób oszczędzających. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest powierzenie swoich środków firmie, która się w tym specjalizuje na przykład Generali Investments.

Do kiedy należy podjąć decyzję w sprawie zgromadzonych środków z OFE?

Osoby, które nie podejmą żadnej decyzji w kwestii przekazania środków, to zgromadzony kapitał zostanie przekazany automatycznie na IKE. W sytuacji kiedy oszczędzający chciał przenieść swoje środki na subkonto ZUS, musiał wystąpić z odpowiednią prośbą do towarzystwa obsługującego OFE w terminie, który został podany w ustawie – między 1 czerwca a 1 sierpnia 2020 roku.

W jaki sposób można wypłacić zgromadzone środki?

Jeżeli chodzi o pieniądze z OFE to można podjąć je na dwa sposoby: wypłacić jednorazowo lub w ratach. W tej kwestii to emeryt podejmuje decyzję w jakiej formie wypłaci swoje środki. Aby dokonać wypłaty należy mieć ukończone 60 lat lub 55 lat w przypadku prawa do wcześniejszej emerytury. Co zrobić aby od wypłat nie był pobierany „podatek Belki” w wysokości 19%?

Należy dokonać wpłat na IKE chociaż w 5 dowolnych latach kalendarzowych bądź
wpłacić więcej niż połowę wartości wpłat, ale nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o zrealizowanie wypłaty.

Warto pamiętać, że środki, które będą pochodziły z OFE wypłacone zostaną dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego i będą zwolnione z podatku, po objęciu ich przez opłatę przekształceniową.

Jeżeli chodzi o emerytury ZUS to będą one wypłacane dopiero po osiągnięciu odpowiedniego wieku emerytalnego, czyli 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet. ZUS dokonuje wypłat w każdym miesiącu i przysługują one dożywotnio. W sytuacji kiedy właściciel IKE umrze, prawo do zgromadzonych środków mają jego spadkobiercy. Z kolei pieniądze, które trafiły na Otwarte Fundusze Emerytalne ZUS nie podlegają dziedziczeniu.