Co to jest filoksera?

Słowo filoksera pada często w winiarskim świecie. Pada, dlatego, że o mały włos owa filoksera nie zgładziła tego świata. Historia jest dość długa i skomplikowana, ale warto poznać 3 najważniejsze fakty o filokserze.

Filoksera to mszyca

Filoksera to żółta mszyca która od 1863 roku  jest zmorą winiarzy zabija winne krzewy. Wszystko zaczęło w się we Francji po tym, jak przysłano tam paczkę z kilkoma krzewami winorośli z USA

Filoksera nie atakuje każdej winorośli

Winorośl amerykańska jest odporna na filokserę, która dostaje się do rośliny poprzez jej korzenie. Dlatego też by chronić europejskie winorośle przesadzono je (a właściwie posadzono od nowa) na amerykańskie podkładki (rootstocks) systemy korzeniowe winorośli amerykańskiej. Tym sposobem odcięto filokserze dostęp do rośliny.

Filoksera omija Australię

Istnieje jeszcze kilka miejsc na ziemi, gdzie filoksery nie było to min niektóre regiony Australii tam dba się bardzo o sterylność winnic by mszyca nie dostała się do nieodpornych roślin.