Do czego służą reduktory spawalnicze?

do-czego-sluza-reduktory-spawalnicze

Reduktory spawalnicze należą do najważniejszych elementów osprzętu gazowego. Stosuje się je we wszystkich technikach spawania, w których wykorzystywane są gazy osłonowe, a więc w metodach MIG, MAG i TIG. Pomagają utrzymać parametry spawania na określonym poziomie i zwiększają bezpieczeństwo całego procesu. Na jakiej zasadzie działają reduktory spawalnicze i jakie są ich rodzaje?

Jak działa reduktor spawalniczy?

Reduktor, jak można domyślić się po samej jego nazwie, jest urządzeniem służącym do redukcji, czyli zmniejszania. Reduktor spawalniczy umożliwia obniżenie wartości ciśnienia gazu osłonowego wypływającego z butli do poziomu, który odpowiada poziomowi ciśnienia urządzenia roboczego. Przyjmuje postać zaworu z otworkiem, na którym umieszczona jest membrana ze sprężyną. Napiera na nie ciśnienie gazu z butli, które można zmienić, przekręcając pokrętło regulatora. Jest nim śruba nastawna o określonym skoku – im jest on większy, tym mniej precyzyjna będzie regulacja. Ze względu na to, że w butlach spawalniczych ciśnienie gazu często dochodzi nawet do 40 barów, stosowane są w nich mniej precyzyjne pokrętła regulacyjne.

Rodzaje reduktorów spawalniczych

Reduktory butlowe można podzielić na dwa główne rodzaje: jednostopniowe i dwustopniowe. Reduktor dwustopniowy zbudowany jest z dwóch reduktorów jednostopniowych. Umożliwia on efektywniejsze utrzymanie stałego poziomu ciśnienia oraz jego dokładniejszą regulację w porównaniu z modelem jednostopniowym. W pierwszym stopniu dochodzi do obniżenia ciśnienia wlotowego do wartości średniej, a w drugim ustalane jest wymagane ciśnienie robocze. Ponadto reduktory spawalnicze można podzielić ze względu na rodzaj gazu w butli. Wyróżnia się reduktory do argonu, helu, acetylenu, tlenu czy propanu-butanu. Mają one jednakową konstrukcję, ale w zależności od rodzaju gazu, do którego są przeznaczone, różnią się między sobą wymiarami elementów wewnętrznych i przyłączeniowych.

Dodatkowe elementy reduktorów spawalniczych

Reduktory spawalnicze wyposażone są w zawory bezpieczeństwa. Przy wzroście ciśnienia ponad dopuszczalne wypuszczany jest przez nie na zewnątrz nadmiar gazu z komory ciśnienia wylotowego. Dzięki temu chronią przed niekontrolowanym wybuchem. Reduktory spawalnicze, których szeroki wybór oferuje sklep spawalniczy Spawaj.eu, mogą być również wyposażone w manometry: dwa lub jeden. Nie są one obowiązkowe, ale okazują się bardzo przydatne, ponieważ umożliwiają kontrolowanie ciśnienia gazu. Modele z dwoma manometrami pokazują zarówno ciśnienie gazu wyjściowego, jak i ciśnienie po redukcji. Doświadczeni spawacze są jednak w stanie poradzić sobie bez manometrów i ocenić ciśnienie gazu na podstawie wieloletniej praktyki.