Hemoroidy u dzieci – czym są i jakie są ich objawy?

Żylaki odbytu są dolegliwością diagnozowaną przeważnie u osób dorosłych. Czasem mogą one występować również u dzieci. Za główną przyczynę uważa się predyspozycje genetyczne, a także zaparcia nawykowe. Objawiają się one świądem (swędzeniem), bólem i pieczeniem odbytu, świeżą krwią w kale, śluzem w stolcu oraz dolegliwościami bólowymi podczas wypróżniania. hemoroidy u dzieci powinno się różnicować m.in. szczeliną odbytu czy owsikami.

Hemoroidy u dzieci – ogólna charakterystyka

Żylaki odbytu (hemoroidy) to sploty naczyniowe położone w kanale odbytu. Są to struktury fizjologiczne, które odgrywają rolę w kontrolowaniu procesu oddawania stolca. Sytuacja chorobowa ma miejsce, kiedy guzki krwawnicze ulegają nabrzmieniu i poszerzeniu, co w konsekwencji prowadzi do wystąpienia takich dolegliwości, jak: swędzenie, ból czy krwawienie z odbytu.

Hemoroidy to zmienione chorobowo, przekrwione i powiększone guzki krwawnicze (sploty naczyniowe), które można porównać do miękkich struktur wypełnionych krwią. Natomiast za chorobę hemoroidalną uważa się częste schorzenie osób dorosłych powiązane z ich siedzącym trybem życia oraz nieprawidłową dietą ubogą w błonnik – to właśnie jego niedobór jest przyczyną zaparć oraz hemoroidów odbytu.

Zaparcia nawykowe a hemoroidy u dzieci

Guzki krwawnicze zdecydowanie częściej pojawiają się u osób dorosłych, jednak mogą być one zaobserwowane również u dzieci. Za ich najczęstszą przyczynę uważa się predyspozycję genetyczną, jak i również przewlekłe, uporczywe zaparcie stolca.

Bardzo często u dzieci, szczególnie w wieku przedszkolnym stwierdza się tzw. zaparcia nawykowe. Mogą mieć one również tło organiczne, jak i być wywołane chorobami endokrynologicznymi (np. niedoczynność tarczycy). W przypadku gdy zatwardzenia i zaparcia u dziecka nie są właściwie leczone, problem przybiera większej wagi, przyczyniając się do wystąpienia powikłań, np. do powstania guzków krwawniczych.

Krew w kale dziecka i ból odbytu – czy te objawy oznaczają pojawienie się hemoroidów?

Hemoroidy u dzieci objawiają się w sposób zbliżony do tych, które występują u osób dorosłych. Pojawia się świąd (swędzenie) odbytu, pieczenie, ból, niebolesne i niewielkie krwawienia (krew w stolcu bądź na papierze toaletowym czy bieliźnie). Czasem widoczne są również cienkie pasma śluzu w kale.  Dodatkowo dziecko może skarżyć się na uczucie niepełnego wypróżniania czy mokrego odbytu, zaparcia, a nawet ból podczas wypróżniania. W trakcie badanie oraz oceny okolicy odbytu mogą być zauważalne uwypuklone guzki.