Jak zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z bankowości elektronicznej?

jak-zachowac-bezpieczenstwo-podczas-korzystania-z-bankowosci-elektronicznej

Korzystanie z bankowości elektronicznej ma wielu zwolenników, a oferta usług mobilnych stale się poszerza. Aby transakcje były w pełni bezpieczne należy mieć świadomość o istnieniu cyberprzestępczości w obszarze bankowości elektronicznej i wiedzieć, jak się przed nią chronić. W naszym artykule wymieniamy podstawowe zasady bezpieczeństwa, o których przestrzeganie apeluje Komisja Nadzoru Finansowego.

Jaka jest świadomość zagrożeń wynikających z korzystania z bankowości online?

Świadomość klientów banków o zagrożeniach związanych z korzystaniem z bankowości online nie jest wysoka. Potwierdziły to m.in. badania prowadzone wśród 187 studentów uczelni wyższych w Lublinie. W badaniu 82,9% respondentów przyznało, że korzysta z bankowości mobilnej na laptopie, smartfonie lub tablecie. Większość uczestników ankiety deklarowała posiadanie ROR-u dla młodych, ale tylko nieznaczna część młodych ludzi potrafiła wskazać zagrożenia, jakie wiążą się z wykonywaniem operacji bankowych przez Internet.

Jak bezpiecznie korzystać z bankowości mobilnej?

KNF oraz banki prowadzą kampanie informacyjne, w których edukują klientów o zasadach bezpieczeństwa, do których należy się stosować, korzystając z usług bankowości elektronicznej. Nasz rozmówca, doradca klienta w Poznańskim Banku Spółdzielczym, stwierdza:

Użytkownicy bankowości internetowej nagminnie przedkładają wygodę nad bezpieczeństwo, nie zmieniają loginu i hasła dostatecznie często, bądź też robią to w niewłaściwy sposób, zmieniając tylko pojedyncze znaki zamiast całego kodu. Dużym problemem jest również otwieranie linków otrzymywanych w wiadomościach tekstowych i w poczcie e-mail. Przypominamy o konieczności korzystania z aktywnego oprogramowania antywirusowego na każdym urządzeniu, z jakiego logujemy się do banku oraz o aktualizacji systemu operacyjnego.

Aby ustrzec się przed kradzieżą danych lub utratą oszczędności, należy:

• ręcznie wpisywać numery rachunków bankowych i za każdym razem sprawdzać, czy dane przypisane do transakcji cyklicznych i zdefiniowanych są właściwe,
• zawsze sprawdzać numer rachunku bankowego, zanim wykona się autoryzację przelewu poprzez wpisanie kodu otrzymanego na telefon,
• włączyć usługę powiadomień SMS, aby natychmiast otrzymywać informacje o operacjach wykonywanych na rachunku bankowym,
• używać programów i aplikacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł,
• do łączenia się z systemem bankowości internetowej wykorzystywać wyłącznie prywatne, zabezpieczone łącza.