Jakich elementów potrzebujesz do przygotowania sprężonego powietrza?

The air filter used in pneumatic system

Przygotowanie sprężonego powietrza to jeden z warunków wykorzystania medium w różnych aplikacjach. Polega na oczyszczeniu powietrza z zanieczyszczeń, w tym wody i oleju oraz obniżeniu jego ciśnienia do pożądanej wartości.

Przygotowanie sprężonego powietrza odpowiedniego dla danego zastosowania otrzymuje się poprzez wykorzystanie elementów takich jak filtry, reduktory ciśnienia, smarownice lub całe zespoły przygotowania powietrza. Filtry ciśnieniowe można podzielić ze względu na wielkość zanieczyszczeń jakie oddziela. Wyróżnia się filtry wstępne, prefiltry, mikrofiltry oraz filtry z węglem aktywnym. Pierwszy z filtrów wykorzystywany jest przy początkowym oczyszczaniu z większych zanieczyszczeń, do 20-40 mikronów. Jako filtr wstępny zastosować można także filtr z wkładem 5 mikronów. Po przejściu medium przez ten rodzaj filtra, w kolejnej części układu, możliwe jest zamontowanie filtra dokładnego o filtracji np. 0,01 mikrona lub 0,3 mikrona. Ten stopień filtracji wykorzystywany jest, gdy istnieje konieczność przystosowania medium do pracy z urządzeniami wymagającymi wyższej klasy czystości niż standardowa. Filtry dokładne można znaleźć m.in. w osuszaczach, urządzeniach lakierniczych lub w zastosowaniach pneumatyki w transporcie.

W miejscach, gdzie ilość dostępnego miejsca nie pozwala na zastosowanie filtra o standardowym wymiarze, stosuje się filtry liniowe. Jest to rodzaj filtra wstępnego pozwalającego na separowanie z powietrza cząstek stałych. Co ważne, filtr taki nie separuje oleju oraz wody z powietrza, gdyż nie posiada szklanki, w której może zbierać się kondensat. Filtry takie stosowane są zwykle bezpośrednio przed narzędziami pneumatycznymi jako dodatkowy stopień filtracji w celu zabezpieczenia ich przed dostaniem się zanieczyszczeń znajdujących się w instalacji pomiędzy filtrem a narzędziem.

Reduktory ciśnienia służą do obniżania ciśnienia w układzie z wyższej wartości, panującej przed reduktorem, do niższej bezpiecznej do pracy elementów systemu. Często posiadają one możliwość zamontowania manometru pozwalającego na odczyt wartości ustawianego ciśnienia, a w niektórych wypadkach jak np. w reduktorach butlowych także manometru pozwalającego na odczyt wartości ciśnienia wlotowego. Reduktory ciśnienia dzieli się m.in. ze względu na miejsce wlotu i wylotu medium, na warianty pojedyncze oraz szeregowe. Wersja pojedyncza charakteryzuje się wlotem powietrza z jednej strony i wylotem po stronie przeciwnej. Natomiast w wariancie szeregowym jest możliwość zasilania reduktora z obu stron, a wylot ma miejsce w części tylnej lub dolnej. Takie rozwiązanie umożliwia połączenie kilku reduktorów, bez konieczności używania dodatkowej armatury, które będą sterować obniżaniem wartości ciśnienia do kilku różnych urządzeń wymagających różnych wartości ciśnienia zasilania.

Smarownice to urządzenia służące do smarowania elementów systemów pneumatycznych mgłą olejową. Jej wykorzystanie ogranicza tarcie, chroni przed korozją, wpływa na zwiększenie szczelności układu oraz na jego żywotność i trwałość. Smarownica pneumatyczna, zwana również naolejaczem, podaje ze zbiornika do przepływającego pod ciśnieniem powietrza olej, co skutkuje powstaniem mgły olejowej. Smarownice występują w wersji z ręcznym lub automatycznym uzupełnianiem oleju w zbiorniku. Automatyczne uzupełnianie oleju w zbiorniku (szklance) odbywa się pod ciśnieniem, dzięki czemu nie ma konieczności odłączania smarownicy, a przez to urządzeń końcowych od zasilania i przerywania tym samym ich pracy.

W skład bloków przygotowania powietrza wchodzą część filtrująca, redukująca oraz smarująca. Zespoły te łączą wszystkie funkcje dopasowania medium do układu w jakim zostały zamontowane. Stacje przygotowania powietrza mogą przyjmować także postać jednego elementu jako kombiblok. Jest to rozwiązanie przydatne w momencie, gdy układ jest za mały na wykorzystanie standardowego zespołu. Zdarza się, że filtr oraz reduktor są łączone w jeden element, zwany zaworo-filtrem lub filtroreduktorem. Wśród elementów przygotowujących medium można również wymienić jednostki powolnego startu. Dzięki nim do układu bezpośrednio po załączeniu zasilania, nie przekazuje się nagłego uderzenia ciśnienia równego wartości docelowej (powolny narost ciśnienia).