Kiedy ząb kwalifikuje się do ekstrakcji?

kiedy-zab-kwalifikuje-sie-do-ekstrakcji

Dzięki rozwojowi stomatologii lekarze są w stanie uratować wiele zębów, które kiedyś musiałyby zostać usunięte. Niestety nadal czasami dochodzi do sytuacji, w której ekstrakcja zęba jest nieunikniona, ponieważ pozwala uniknąć poważnych powikłań ogólnoustrojowych. W jakich przypadkach należy się spodziewać, że stomatolog zakwalifikuje ząb do wyrwania?

Rozległe i nieodwracalne zmiany zęba i przyzębia

Częstym wskazaniem do usunięcia zęba jest nieodwracalne zapalenie lub zgorzel miazgi, które nie nadaje się do leczenia kanałowego. Jeżeli kanały są niedrożne, a zmiany powierzchniowe wokół korzenia nieodwracalne, ekstrakcja to konieczność. Wyrwanie zęba jest również nieuniknione, jeśli po leczeniu endodontycznym nie ma dostatecznej ilości tkanek zęba potrzebnej do jego odbudowy zachowawczej lub protetycznej. Dużym problemem są też choroby przyzębia. W niektórych przypadkach dochodzi do utraty podparcia kostnego zęba, co prowadzi do jego bolesności i rozchwiania, a w efekcie konieczności usunięcia.

Leczenie ortodontyczne

Wskazaniem do usunięcia zęba może być także planowane leczenie ortodontyczne. Lekarz ortodonta dokładnie analizuje dane uzyskane w procesie diagnostycznym – podczas dokładnych oględzin jamy ustnej i zdjęcia rentgenowskiego – a następnie decyduje o tym, czy ekstrakcja jednego lub nawet kilku zębów jest niezbędna. Dzięki rozwojowi ortodoncji w wielu przypadkach udaje się uniknąć usunięcia zębów, ale nadal zdarza się, że może być to niezbędne w celu prawidłowego osadzenia aparatu.

Uraz mechaniczny zęba

Konieczność ekstrakcji zęba może pojawić się także w wyniku urazu mechanicznego – pęknięcia czy złamania korony lub korzenia zęba na skutek wypadku komunikacyjnego, uprawiania sportu czy bójki. O tym, czy tak uszkodzony ząb wymaga usunięcia, decyduje stopień zniszczenia sąsiednich tkanek i przebieg linii złamania zęba. Ekstrakcji podlegają przede wszystkim zęby z linią złamania biegnącą wokół korzenia. Ponadto usuwa się zęby, które znajdują się w szczelinie złamania kości szczęki lub żuchwy, ponieważ uniemożliwiają one prawidłowe gojenie się rany.

Uzupełnienie utraconych zębów

Po usunięciu zęba konieczne jest jego jak najszybsze uzupełnienie. Można to zrobić na przykład w przychodni stomatologicznej ARTDENT w Brzesku. Utrata zęba wiąże się bowiem z wieloma problemami, takimi jak zanik kości, utrata punktów stycznych między zębami czy przemieszczanie się pozostałych zębów. Uzębienie odbudowuje się głównie na dwa sposoby: za pomocą implantu, na którym osadza się koronę protetyczną, lub z zastosowaniem mostu protetycznego, opieranego na sąsiadujących zdrowych zębach. Do uzupełnienia kilku lub więcej brakujących zębów stosuje się też protezy ruchome i stałe.