Odbiór elektryczny budynku

odbiorelektrycznydomu

Odbiór instalacji elektrycznej jest niezbędny w każdym nowo wybudowanym budynku. Daje możliwość bezpiecznego korzystania z nieruchomości. Protokół elektryczny do odbioru domu jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pomiarów elektrycznych. Czym cechuje się odbiór instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym? Jaki pomiary elektryczne do odbioru domu są potrzebne? Jakie informacje muszą być zawarte w protokole?

Odbiór elektryki w domu

Protokół elektryczny do odbioru domu może być nieco problematyczny do uzyskania, dlatego warto pamiętać o kilku kwestiach. Odpowiednie przygotowanie pozwoli zaoszczędzić czas i załatwić potrzebne formalności. Dobrze wykonany projekt instalacji elektrycznej ma za zadanie uwzględniać przeznaczenie pomieszczeń, dlatego dokumentacja musi zostać skonsultowana z inwestorem. Projekty są bowiem podstawą do wykonania instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym.

Pomiary Elektryczne Wrocław

Poszukując fachowca, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy protokół odbioru instalacji elektrycznej może być wypełniony przez wszystkich elektryków. Elektryk Wrocław posiada certyfikat kwalifikacyjne grupy E,D1, co daje sporo korzyści. Dzięki temu odbiór instalacji elektrycznej przebiegnie sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami. Podczas wypełniania dokumentów odbiorczych zwróćmy uwagę na to, aby uwzględnić wszystkie ważne parametry pomiarowe. Nie istnieje tylko jeden dokładny wzór protokołu – każdy elektryk wykonuje dokument w indywidualny sposób.

Protokół elektryczny do odbioru domu

Warto zauważyć, że w każdym przypadku protokół elektryczny do odbioru domu musi zawierać następujące informacje:

  • miejsce i data sporządzenia dokumentu,
  • dane osoby wypełniającej,
  • dane nieruchomości,
  • pieczątka,
  • materiał, rodzaj i przekrój łącza,
  • adres i nazwisko odbiorcy,
  • opis wykorzystanych zabezpieczeń
  • dane o licznikach energii elektrycznej,
  • wynik kontroli,
  • podpis użytkownika i podpis osoby kontrolującej.

Jeśli wzór zostanie wypełniony, zyskujemy możliwość dokonania odbioru nieruchomości.

Protokół odbioru i projekt instalacji elektrycznej to ważne dokumenty, które muszą znajdować się w technicznej dokumentacji budynku. Umieszczane są w dzienniku budowy lub stanowią jego uzupełnienie. Okazuje się, że zebranie wszelkiej dokumentacji pozwoli wykonać odbiór nieruchomości do użytkowania. Dziennik budowy posiada kierownik budowy aż do chwili, w której zakończone zostaną prace na budowie.