Przeprowadzki Maszyn i Linii Technologicznych

Tak jak biura czy osoby fizyczne wykonują przeprowadzki tak zakłady produkcyjne lub fabryki są zmuszone do zmiany siedziby. Wiąże się to z bardzo trudnym przedsięwzięciem jakim jest przeniesienie linii technologicznych składających się z wielu maszyn i obrabiarek. W tym artykule uchylimy rąbka tajemnicy specyfiki tych usług

Inny rodzaj przeprowadzek

Oddzielną grupą przeprowadzek jest przenoszenie maszyn i urządzeń. Usługami tymi zajmują się wyspecjalizowane firmy z bardzo dużym doświadczeniem, wiedzą i zapleczem technicznym. Są to firmy, które albo tylko i wyłącznie zajmują się tym zakresem prac lub duże i profesjonalne firmy przeprowadzkowe, które stworzyły oddzielny dział w swojej strukturze wykonujący tylko takie projekty.

Przenoszenie Maszyn – warunki konieczne.

Tak jak napisaliśmy powyżej, mało która firma może się zająć z powodzeniem takim przedsięwzięciem. Najistotniejszym warunkiem jest wiedza. Wiedza merytoryczna jak przy każdej wyspecjalizowanej usłudze jest podstawowym warunkiem. Firmy zajmujące się takimi zadaniami zatrudniają całą armię inżynierów i specjalistów z dziedziny automatyki i mechaniki. Ich wiedza jest niezbędna do wykonania takiej usługi. Bardzo ważną rzeczą oprócz wiedzy jest doświadczenie, tylko wyspecjalizowana kadra jest w stanie sprostać nieprzewidzianym zdarzeniom i komplikacją, które zawsze mogą się przydarzyć podczas realizacji wymagających projektów. Kolejną niezmiernie istotną kwestią jest posiadanie przez firmę właściwego zaplecza technicznego. Pod tym pojęciem rozumiemy zarówno bardzo szeroką gamę niestandardowych narzędzi i elektronarzędzi, różnorodne środki transportu wewnątrz budynkowego takie jak platformy i rolki transportowe. Niezbędnymi narzędziami/urządzeniami są również wszelkiego rodzaju podnośniki i dźwigi stosowane wewnątrz hal produkcyjnych. Pozostają już ostatnie kwestie, dźwigi zewnętrzne, których nośność musi być dostosowana do wagi przenoszonego urządzenia podczas załadunku na środki transportu – auta typu platforma czy niskopodwoziówka.

Przygotowania do relokacji linii technologicznych.

Aby rozpocząć tak złożony i skomplikowany projekt należy działać wielopoziomowo. Podstawą jest precyzyjny harmonogram, ale nie dotyczy on tylko samego wykonawstwa usługi, co jest ogromnie ważne. Plan taki musi być również skorelowany z pracą produkcyjną jaką wykonuje przewożona linia. Uzgodnienia są konieczne i są czynione na poziomie szefa, dyrektora produkcji ze strony zamawiającego i głównego koordynatora usługi ze strony wykonawcy. Wielokrotnie zdarza się tak aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić ciągłość produkcji harmonogram tworzy się z dokładnością do jednej godziny. Po stworzeniu harmonogramu, następnym krokiem jest dobranie odpowiedniego zasobu ludzkiego, parku maszyn i urządzeń koniecznych do wykonania usługi oraz przygotowaniu ewentualnych środków zabezpieczających ( skrzynie na maszyny, rusztowania etc ). Nie bagatelną sprawą jest zapewnienie sobie awaryjnego wsparcia, na wypadek awarii któregoś ze środków koniecznych do wykonania projektu, jak zauważa specjalista z firmy GS Przeprowadzki Warszawa zbagatelizowanie sprawy back up może odbić się bardzo negatywnie na całym procesie.

Przewóz linii produkcyjnych

Mając już gotowy plan, przystępuje się ściśle z jego wytycznymi do wykonania zadania. Prace rozpoczynają się od przygotowania szlaków komunikacyjnych, następnie odłącza się relokowany sprzęt od sieci prądowych, pneumatyki etc. Kolejnym etapem jest odkotwienie bądź odkręcenie maszyn od podłoża, zdemontowanie elementów sterujących bądź zabezpieczenie ich w sposób niezwykle precyzyjny. Tak przygotowaną maszynę wstawia się przy użyciu specjalistycznych podnośników na rolki transportowe i wyprowadza z hali produkcyjnej. Istnieją również takie urządzenia, które wymagają umieszczenia ich w specjalistycznych skrzyniach transportowych, dedykowanych specjalnie dla nich. Zatem po przygotowaniu maszyny w tym wypadku następuję umieszczeni urządzenia w skrzyni transportowej. Po wstawieniu maszyny na rolki lub do skrzyni następuje wyprowadzenie jej z hali produkcyjnej do miejsca gdzie będzie odbywał się załadunek. Załadunek odbywa się z pomocą odpowiednich do parametrów maszyny dźwigów. Maszynę ustawia się i odpowiednio zabezpiecza na dobranym odpowiednim środku transportu typu platforma lub niskopodwoziówka. Forma wykonania transportu zależy od wymiarów ładunku, jeżeli maszyna przekracza pewne, określone wymiary i staje się nadgabarytem wdrażane są odpowiednie procedury ( dobór tras, godziny przejazdu, etc ) tak aby całość była zgodna z obowiązującymi przepisami. Po do tarciu na miejsce przeznaczenia zadanie jest procesem odwróconym w stosunku do procesu załadowczego. Jedyną różnica jeżeli tego wymaga technologia urządzenia jest osiowanie i ustawienie zgodnie z wytycznymi. Po tych zabiegach następują testy sprawności i poprawności funkcjonowania. Jest to ostatnia czynność przed podpisaniem protokołu końcowego.

Transport zagraniczny

Zdarzają się stosunkowo często przeprowadzki międzynarodowe linii technologicznych i maszyn. Jest to kilka usług w roku, są one o zdecydowanie wyższym stopniu trudności. Odmienność tej usługi wiąże się z organizacją transportu na dużo dłuższych trasach. Część z tego rodzaju usług wymaga także transportu morskiego co oczywiście wiąże się z organizacją dodatkowych formalności dotyczących frachtu i spraw celnych. Jednak firma Global Service bez problemu sobie z takim zakresem prac także radzi.

Bezpieczeństwo.

Każda z opisanych powyżej czynności musi być wykonywana z najwyższą starannością i precyzją. Musi być także wykonywana zgodnie z sztuką branży i przez doświadczony, i wysoko wykwalifikowany personel. Każde urządzenie i narzędzie wykorzystane w procesie musi być właściwie dobrane, niedopuszczalne są tu błędy zaniedbania bądź niewłaściwy dobór sprzętu, który może wynikać ze złudnej chęci oszczędności. Dopiero te elementy plus odpowiednia w zakresie i wysokości polisa daje poczucie bezpiecznego wykonania usługi.