Rola przedszkola w rozwoju i wychowaniu dziecka

rola-przedszkola-w-rozwoju-i-wychowaniu-dziecka

Właściwy rozwój dziecka pod względem fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i społecznym to jeden z celów, jaki stawiają sobie rodzice przy wychowywaniu swoich pociech. Coraz częściej jednak na wczesnym etapie ich życia decydują się posłać je do przedszkola. Jaka jest jego rola w rozwoju i wychowaniu dziecka? W jaki sposób przedszkole może wspierać wysiłki rodziców, pomagając rozwijać potencjał ich dzieci?

Rola przedszkola w rozwoju dzieci – cele i zadania

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie i kierunkowanie rozwoju dziecka. Aby go osiągnąć, opiekunowie i pedagodzy obserwują dziecko, by rozpoznać jego wrodzone zdolności i możliwości rozwojowe. Inne cele, które mają realizować placówki przedszkolne to:

  • stworzenie dogodnych warunków do rozwoju całej osobowości – poprzez okazywanie życzliwości i empatii, ale też bycie konsekwentnym i sprawiedliwym,
  • stymulacja rozwoju dziecka w różnych kierunkach – ten cel realizuje się poprzez zajęcia pobudzające do aktywności fizycznej, artystycznej i umysłowej,
  • rozwijanie samodzielności – dziecko uczy się samo wykonywać podstawowe czynności, np. samo wiąże sznurówki, ubiera się, je itp.,
  • rozwój emocjonalny oraz rozwój kompetencji społecznych – przedszkole uczy dzieci funkcjonowania w grupie przez współpracę i wspólną zabawę, uczy je też respektowania ogólnych zasad społecznych i komunikowania się z innymi.

Bardzo ważne jest to, że przedszkole nie ma zastąpić rodziców w procesie wychowywania dzieci, ale ich wesprzeć w wywiązywaniu się z tego zadania. Muszą o tym pamiętać zarówno opiekunowie, nauczyciele i pedagodzy, jak i sami rodzice.

Czego uczą się dzieci w przedszkolu?

Czego konkretnie uczą się dzieci w przedszkolu? Poza wspomnianymi już funkcjonowaniem w grupie, wypowiadaniem się czy nawiązywaniem relacji, dzieci nabywają też praktycznych umiejętności. W przedszkolu uczą się:

  • pisania,
  • czytania,
  • liczenia,
  • rysowania,
  • języka obcego,
  • rytmiki i muzyki.

Nabywają więc umiejętności, które będą im przydatne w późniejszych etapach życia. Przedszkole rozwija też kreatywność i rozbudza ciekawość oraz chęć rozumienia otaczającego świata i występujących w nim zjawisk.

Niektóre przedszkola, np. Prywatne Przedszkole Elfik w Sosnowcu, organizują dodatkowe zajęcia dla dzieci. Zwykle odbywają się one w weekendy albo popołudniami w tygodniu. Mogą to być zajęcia sportowe, nauka języków obcych albo zajęcia ogólnorozwojowe. Korzystanie z nich umożliwia jeszcze bardziej ukierunkowany rozwój dziecka w obszarach, w których wykazuje szczególne zdolności.