Różnice między rozwodem a separacją

Ranga konfliktów między małżonkami jest bardzo zróżnicowana. W niektórych sytuacjach wystarczające okazuje się podjęcie separacji, jednak w przypadkach nie do rozwiązania to decyzja o rozwodzie jest tą słuszną. Tak trudne niesnaski pomiędzy małżonkami mogą spowodować zdezorientowanie oraz brak pewności, która opcja będzie korzystniejsza. Wyjaśniamy, czym różni się rozwód od separacji, a także w jakich sytuacjach zdecydować się na te rozwiązania.

Rozwód i separacja – co oznaczają te terminy?

Rozwód i separacja mają jeden wspólny mianownik – obydwa oznaczają oddzielenie się od małżonka. Jest pomiędzy nimi jednak zasadnicza różnica, związana z charakterem oraz konsekwencjami tej rozłąki.

Separacja polega na zawieszeniu wspólnoty małżeńskiej, jednakże bez jej ustania. Jednym z powodów jest rozpad pożycia małżeńskiego, który w praktyce ma charakter nietrwały. Ponadto separacja jest bardzo często orzekana, gdy sąd uznał, iż rozwód nie jest ostatecznością. Wówczas może stanowić wstęp do całkowitego ustania małżeństwa i być tymczasowa. Dlatego też podczas jej trwania jest niemożliwe wejście w inny związek.

Rozwód oznacza całkowity rozpad małżeństwa, również pod względem prawnym. W odróżnieniu od separacji, ta forma rozłąki ma charakter trwały i uniemożliwia powrót do wspólnoty małżeńskiej.

Jak mówi prawnik z Kancelarii Radcy Prawnego De lure: Separacja bardzo często prowadzi do zażegnania konfliktu między małżonkami, którzy ostatecznie pozostają w związku. W mniej optymistycznej wizji jedynie potwierdza niesłuszność istnienia małżeństwa. Ostateczna decyzja mimo wszystko należy do sądu.

Kiedy podjąć decyzję o rozwodzie i separacji?

Powody, dla których podejmuje się decyzje o rozwodzie i separacji są różne. W przypadku rozwodu głównymi sytuacjami, przemawiającymi za słusznością wzięcia go ze współmałżonkiem lub współmałżonką są:

  • brak jakichkolwiek rokowań na wspólne życie z drugą osobą, które mogą wynikać z całkowitej utraty więzi uczuciowej,
  • związek z inną osobą, z którą wiąże się przyszłość.

Podjęcie decyzji o separacji jest słuszne, gdy:

  • małżeństwo przechodzi przez poważne problemy, jednak jedna lub dwie osoby w związku widzą szansę na jego uratowanie – wówczas separacja pozwala zdystansować się do napiętej sytuacji i obiektywnie spojrzeć na występujący konflikt,
  • współmałżonek lub współmałżonka nie wyraża zgody na rozwód.

Zarówno rozwód, jak i separacja nie dotyczą wyłącznie kwestii emocjonalnych. Trzeba mieć również na uwadze sprawy finansowe, a także dobro dzieci, jeśli małżeństwo doczekało się potomków.