Węże strażackie – rodzaje i specyfikacja

Węże strażackie są jednym z podstawowych elementów wodnej armatury pożarniczej. Ich głównym zadaniem jest tłoczenie wody lub środka pianotwórczego podczas prowadzenia akcji gaśniczej. Węże strażackie podlegają ściśle określonym wymaganiom techniczno-użytkowym, które zostały zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z 20.06.2007 r. zmienionym Rozporządzeniem MSWiA z 27.04.2010 r. Rozporządzenie to wymienia dwa rodzaje węży strażackich: ssawne i tłoczne.

Węże ssawne – specyfikacja

Pożarnicze węże ssawne wykonywane są z gumy (typ A) lub tworzywa sztucznego (typ B). Ich średnica liczona w milimetrach może mieć następujące wielkości: 52, 75, 110, 125 i 150. Węże ssawne dzieli się na posiadające łączniki (Ł) i nieposiadające łączników (B). Długość węża ssawnego różni się w zależności od wielkości zastosowanej średnicy i posiadania łączników.

Przykładowe oznaczenie węża ssawnego: A-110-2400-B, gdzie „A” oznacza typ węża, 110 – wielkość średnicy wewnętrznej wyrażoną w milimetrach, 2400 – długość węża wyrażoną w milimetrach, B – brak wyposażenia w łączniki.

Węże strażackie ssawne poddawane są próbom wytrzymałościowym, podczas których sprawdza się ich odporność na działanie ciśnienia i podciśnienia próbnego. Badany jest także promień zgięcia, odporność na niską temperaturę i odkształcenie pod miejscowym obciążeniem, zgodnie z Rozporządzeniem z 27.04.2010 r.

Węże tłoczne – specyfikacja

Pożarnicze węże tłoczne ze względu na źródło czerpania wody, dzieli się na węże do hydrantów i węże do pomp pożarniczych. Ich długość wynosi zazwyczaj ok. 20 m.

Pożarnicze węże tłoczne do hydrantów powinny spełniać wymagania normy europejskiej PN-EN 14540. W zależności od wyposażenia w łączniki, wyróżnia się węże z łącznikami ze stopów aluminium (ŁA), węże z łącznikami ze stopów miedzi (ŁM) oraz węże nieposiadające łączników (B). Średnica wewnętrzna pożarniczych węży tłocznych do hydrantów wynosi 25 lub 52 mm.

Pożarnicze węże tłoczne przystosowane do pobierania wody z motopomp oraz autopomp posiadają średnice o następujących wielkościach wyrażonych w milimetrach: 25, 42, 52, 75 i 110. W zależności od konstrukcji taśmy wężowej, w niektórych wężach tłocznych do pomp pożarniczych stosuje się powłokę zewnętrzną. Podobnie jak węże do hydrantów, wąż pożarniczy może być wyposażony w łączniki wykonywane ze stopów aluminium (ŁA) lub miedzi (ŁM), lub też nie posiadać ich wcale (B).

Przykładowe oznaczenie węża tłocznego: W-52-20-ŁM, gdzie „W” oznacza wąż tłoczny do pomp pożarniczych, 52 – wielkość średnicy wewnętrznej wyrażoną w milimetrach, 20 – długość węża wyrażoną w metrach, ŁM – wyposażenie w łączniki wykonane ze stopów miedzi.

Węże tłoczne przechodzą specjalistyczne testy wytrzymałościowe na działanie ciśnienia roboczego, próbnego i rozrywającego. Sprawdzany jest ponadto promień zgięcia, kąt skręcenia oraz przyrost długości i średnicy zewnętrznej przy ciśnieniu roboczym. Zgodnie z Rozporządzeniem z 27.04.2010 r., węże tłoczne muszą być szczelne, wykazywać wytrzymałość na ciśnienie próbne i rozwarstwienie, a także odporność na przyspieszone starzenie, ścieranie i wysoką oraz niską temperaturę.

Węże strażackie należy właściwie oznakować. Informacje identyfikacyjne muszą zawierać znak lub nazwę wytwórcy, rok produkcji oraz odpowiednie oznaczenie (jak w podanych wyżej przykładach) i powinny być umieszczone w widocznym miejscu na zewnętrznej powierzchni węża.