Władza rodzicielska po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Z roku na rok zwiększa się liczba rozwodów. Kiedy małżonkowie oficjalnie kończą swój związek, sąd rozstrzyga także sprawy związane z ich dziećmi. Chodzi o władzę rodzicielską oraz wyznaczenie kontaktów z rodzicem, który nie sprawuje pełnej opieki.

Władza rodzicielska – porozumienie stron

Kiedy chodzi o władzę rodzicielską oraz ustalenie widzeń sąd nie skupia się na żądaniach rodziców i najbardziej dogodnej dla nich sytuacji, gdyż dobro dziecka/dzieci stanowi absolutny priorytet dla organów sprawiedliwości. Najlepszą i jednocześnie najłatwiejszą opcją dla sądu oraz rodziców jest porozumienie w sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Do instytucji zostaje wtedy dostarczone porozumienie, w którym umówione zostają wszystkie sprawy związane z wychowaniem dziecka. Dokument zostanie zaakceptowany przez sąd, jeśli w każdej kwestii i we wszystkich ustaleniach widoczne będzie dobro dziecka, a nie osobisty interes rodziców. Władza rodzicielska jest rozpatrywana również na podstawie analizy materiałów dowodowych zawartych w sprawie. W przypadku starszych dzieci, ich opinia w danej sprawie odgrywa bardzo dużą rolę. Wszystkie zasady związane z władzą rodzicielską, kontaktami z małoletnimi i innymi sprawami związanymi z wychowaniem reguluje prawo rodzinne Łódź to prężnie rozwijające się miasto, które niestety plasuje się na samym szczycie w statystykach, jeśli chodzi o ograniczanie praw rodzicielskich jednej ze stron biorących udział w postępowaniu.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej po rozwodzie

W wielu przypadkach nie istnieją żadne podstawy, aby oboje rodziców miało pełną władzę rodzicielską. Dlatego sąd przyznaje ją tylko jednemu z małżonków i jednocześnie ogranicza prawo drugiemu. Drugi z rodziców ma jedynie wybrane uprawienia odnośnie do dziecka. Warto jednak pamiętać, że ograniczenie władzy rodzicielskiej uzyskane w trakcie sprawy rozwodowej rządzi się innymi prawami niż decyzje wydane przez sąd opiekuńczy (w drugim przypadku życie i zdrowie dziecka jest narażone). Bez względu na to, czy rodzic wykonuje pełną władzę rodzicielską albo ma ją ograniczoną może brać czynny udział w decyzjach dotyczących edukacji, miejsca zamieszkania oraz pobytu. Jego głos liczy się w trakcie wybierania kierunku kształcenia czy musi zgodzić się na leczenie, czy terapię uwarunkowaną stanem zdrowia. Majątek dziecka jest kierowany przez rodzica posiadającego wykonywanie władzy rodzicielskiej.

W trakcie sprawy rozwodowej nawet kiedy żadnemu z rodziców nie odebrano władzy rodzicielskiej, sąd mimo wszystko ma obowiązek wydania orzeczenia o kontaktach z dzieckiem. Małoletni ma prawo widywać się zarówno z mamą, jak i tatą, nawet kiedy dorośli nie mieszkają razem i ich związek z różnych przyczyn uległ rozpadowi.